Forsikringsleverandør

BFs medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Behandlingsforsikring
  • Barneforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Private skadeforsikringer

Storebrand

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Kritisk Sykdom