Ulykkesforsikring

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til ulykkesforsikringen du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

ulykke.jpg

Du kan velge om du ønsker dekning på 38 G eller 19 G.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. 

Forsikringssummer medisinsk invaliditet

Familie-sammensetning Medlem Ektefelle / samboer Per barn
Enslig medlem 38 G    
Medlem m/ ektefelle / samboer / partner 18 G 18 G  
Medlem m/ barn 18 G   24 G
Medlem m/ ektefelle / samboer / partner og barn 12 G 12 G 18 G

Tabellen viser forsikringssum ved valgt forsikringssum 38 G, ved valg av dekning 19 G halveres forsikringssummene. 

Spørsmål og svar