Uførekapital

Uførekapitalforsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra NAV.

Uførekapitalforsikring

Som ufør må du regne med et betydelig årlig inntektstap frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Forbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare inntil 80 % ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 423 440 (12G), kr 2 846 880 (24G) eller kr 4 270 320 (36G) i forsikringssum.

 

For å kjøpe disse forsikringene er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den obligatoriske grunnforsikringen.

Spørsmål og svar