Uførekapital

Uførekapitalforsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra NAV.

Uførekapitalforsikring

Hvis du skulle bli varig ufør, vil inntekten din reduseres med minimum en tredjedel, ofte vesentlig mer frem til pensjonsalder. De fleste er ikke klar over de økonomiske utfordringene uførhet kan medføre. Gjeld og andre faste utgifter skal fortsatt betales. 

Uførekapitalforsikring gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Forbundets uføreforsikring er blant markedets aller rimeligste. Når du sammenligner med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan gjøre store besparelser ved å velge vår uføreforsikring.

Du kan velge mellom kr 1 488 336 (12G), kr 2 976 672 (24G) eller kr 4 465 008 (36G) i forsikringssum.

Nedtrapping på forsikringssum ved 51 år

Fra og med det året den forsikrede fyller 51 år reduseres forsikringssummen hvert år for både livs- og uføreforsikringen som følger:

  • 0,4 G ved forsikringssum på 12 G
  • 0,8 G ved forsikringssum på 24 G
  • 1,2 G ved forsikringssum på 36 G

Mer detaljert informasjon finner du i ditt forsikringsbevis.

For å kjøpe disse forsikringene er det en forutsetning at du ikke har reservert deg mot den obligatoriske grunnforsikringen.

Spørsmål og svar