Livsforsikring

I tillegg til den obligatoriske forsikringen som er inkludert i medlemskapet, kan du kjøpe ekstra livsforsikring til deg og din ektefelle/ samboer. Rimeligere og bedre enn en gjeldsforsikring!

livsforsikring.jpg

Livsforsikring

Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales).

Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn en gjeldsforsikring. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov.

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
  • Størrelsen på inntekt(ene)
  • Reell formue
  • Samlede lån
  • Antall barn og alderen på dem
  • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye.

Du kan velge mellom kr 1 276 788 (12G), kr 2 553 576 (24G) eller kr 3 830 364 (36G) i forsikringssum.

Spørsmål og svar