Har du fått den beste hytteforsikringen?

Hytta er gjerne noe av det kjæreste vi eier, og noe vi ønsker å ta vare på i lang tid - kanskje generasjoner. En god hytteforsikring som sikrer deg ved små og store skader er derfor veldig viktig.

Hyttehoest_159052798_s.jpg

Mange som har kjøpt hytte har kanskje kjøpt den første og beste forsikringen uten å sette seg inn i hva den faktisk dekker. Dette kan få store økonomiske konsekvenser dersom noe skulle skje med hytta.

Den største trusselen mot å holde hytta i god stand er frost og vannskader. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. 

Visste du at BF Forsikring har fremforhandlet meget gunstige priser på skadeforsikringer? Som medlem får du inntil 27 % rabatt når du for eksempel skal forsikre hytta di. Les mer her, eller kontakt forsikringskontoret for et godt tilbud. 

Telefon: 23 11 33 17
E-post: post@bfforsikring.no